Rregjistri Publik i IEKA
 
S & E LAZE AUDIT sh.p.k
NIPT: L48709501U
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
394, 29.03.2014
Adresa: Blv. Gjergj Fishta, Nd.30, H.8, Ap.8, Kodi postar 1001, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: stoli.laze@yahoo.com
eldi_laze@hotmail.com
Administratorët: Eldi Laze, Stoli Laze
Persona kontakti: Eldi Laze, Stoli Laze
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Stoli Laze
Ortakët/Aksionerët: Stoli Laze - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: