Rregjistri Publik i IEKA
 
LAZAJ AUDIT & FINANCE sh.p.k
NIPT: L31420014G
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
15, 28.05.2013
Adresa: Rr. Dibres, mbrapa pallateve 9 kateshe, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: lazajqerim@yahoo.com
Administratorët: Qerim Lazaj, Denada Kuburja
Persona kontakti: Qerim Lazaj
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Qerim Lazaj
Ortakët/Aksionerët: Qerim Lazaj - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: