Rregjistri Publik i IEKA
 
QENDER STUDIMORE KONTABILITETI,AUDITIMI & JURIDIKE ULJORD-2012 sh.p.k
NIPT: L22202025S
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
93, 07.11.2012
Adresa: Rruga: Sali Butka, Pallati: Dobi, Godina nr.5, Hyrja: 7, Ap: 6/A(nr.18), Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: jorgjib@yahoo.it
Administratorët: Jorgji Binjaku
Persona kontakti: Jorgji Binjaku
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Jorgji Binjaku
Ortakët/Aksionerët: Jorgji Binjaku - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: