Rregjistri Publik i IEKA
 
TRIPLE FINANCIAL SERVICES sh.p.k
NIPT: L12122021N
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
92, 07.11.2012
Adresa: Rruga Zef Jubani, Pallati Bjorn pas postes nr.8, Ap.23, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: lirigjoka@yahoo.com
Administratorët: Liri Gjoka, Soren Gjoka
Persona kontakti: Liri Gjoka
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Liri Gjoka
Ortakët/Aksionerët: Liri Gjoka - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: