Rregjistri Publik i IEKA
 
Public Accounting Service Union and Trust sh.p.k
NIPT: L21423032S
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
32, 03.03.2012
Adresa: Rruga Bardhok Biba, Pall. Trema, Hyrja C, Kati IV, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: ilda.duhanxhiu@pass-ut.com
Administratorët: Ilda Duhanxhiu, Evis Duhanxhiu
Persona kontakti: Ilda Duhanxhiu
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ilda Duhanxhiu
Ortakët/Aksionerët: Ilda Duhanxhiu - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: