Rregjistri Publik i IEKA
 
MAD-Audit sh.p.k
NIPT: L21406046S
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
29, 03.03.2012
Adresa: Rruga e Durresit, Pall.124/3/24, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email:
Administratorët: Margarita Gjergji, Spartak Cako
Persona kontakti: Margarita Gjergji
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Margarita Gjergji
Ortakët/Aksionerët: Margarita Gjergji - 55%
Donika Abedini - 45%
Anëtaret e organeve te drejtimit: