Rregjistri Publik i IEKA
 
JAUPAJ-G sh.p.k
NIPT: L11518013M
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
236, 28.07.2011
Adresa: Lagja nr.1, Rr.Ali Demi, P.163, Ap.7, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: gezim_jpj@yahoo.com
Administratorët: Gezim Jaupaj
Persona kontakti: Gezim Jaupaj
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Gezim Jaupaj
Ortakët/Aksionerët: Gezim Jaupaj - 75%
Mirilda Jaupaj - 25%
Anëtaret e organeve te drejtimit: