Rregjistri Publik i IEKA
 
A&Y Auditing shpk
NIPT: L17513501G
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
223, 12.04.2011
Adresa: Rr.Fran Bardhi, Pall.5 katesh, Kati I, Lezhe, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: ajetashkembi@yahoo.com
Administratorët: Ajeta Çaça, Ylli Caca
Persona kontakti: Ajeta Çaça
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ajeta Çaça
Ortakët/Aksionerët: Ajeta Çaça - 90%
Ylli Caca - 10%
Anëtaret e organeve te drejtimit: