Rregjistri Publik i IEKA
 
ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k
NIPT: L01405019O
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
186, 18.02.2010
Adresa: Rruga e Dafinave, ndertese Nr.169, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: ekspert122@yahoo.com
Administratorët: Dashnor Carcani, Elona Bisha
Persona kontakti: Dashnor Carcani
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Dashnor CarcaniFatbardha Shtrepi
Ortakët/Aksionerët: Bujar Bendo - 30%
Dashnor Carcani - 50%
Fatbardha Shtrepi - 15%
Elona Bisha - 5%
Anëtaret e organeve te drejtimit: