Rregjistri Publik i IEKA
 
FINANCIAL CONSULTING STUDIO K & L sh.p.k.
NIPT: K61607002S
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
168, 30.07.2009
Adresa: Lagjja nr.1, Rruga Onhezmi, Godina 62, Sarande, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: leonidhafoti@yahoo.com
Administratorët: Leonidha Foti, Sherina Hadushaj
Persona kontakti: Leonidha Foti
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Leonidha Foti
Ortakët/Aksionerët: Leonidha Foti - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: