Rregjistri Publik i IEKA
 
Baker Tilly Albania sh.p.k.
NIPT: K91721010Q
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
166, 30.07.2009
Adresa: Rruga Ismail Qemali, Godina 29, Hyrja 1, Ap. 6, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Baker Tilly International, UK
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.bakertilly.al
office@bakertilly.al
Administratorët: Orjana Kalaja
Persona kontakti: Orjana Kalaja
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Manuela LamellariOrjana Kalaja
Ortakët/Aksionerët: Orjana Kalaja - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: