Rregjistri Publik i IEKA
 
Baker Tilly Albania sh.p.k.
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë H&H Auditors sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2010)
NIPT: K91721010Q
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
166, 30.07.2009
Adresa: Rr.Themistokli Germenji, Nr.2, Ambasador 1, Kati 3, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Baker Tilly International, UK
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.bakertillyalbania.com
office@bakertillyalbania.com
Administratorët: Elton Haxhi, Leandro Haxhi
Persona kontakti: Elton Haxhi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Elton HaxhiManuela Lamellari
Ortakët/Aksionerët: Elton Haxhi - 80%
Leandro Haxhi - 20%
Anëtaret e organeve te drejtimit: