Rregjistri Publik i IEKA
 
Euro - audit, consultancy.co sh.p.k
NIPT: K82403001L
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
156, 29.12.2008
Adresa: "Njësia Bashkiake nr 9", Rruga "Bardhok Biba", Pallati nr.11 (Hodaj), shkalla B, Apartamenti nr 13, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: paqesor.qato@euro-audit.al
p_qato@yahoo.com
Administratorët: Paqesor Qato, Mimika Qato
Persona kontakti: Paqesor Qato
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Paqesor Qato
Ortakët/Aksionerët: Paqesor Qato - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: