Rregjistri Publik i IEKA
 
STUDIO IRS, FINANCE & AUDITIM sh.p.k.
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë STUDIO FINANCE & AUDITIM sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2006)
NIPT: K61726005C
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
106, 02.11.2006
Adresa: Rruga Ymer Kurti, Qendra Tregtare Olimpia, Kati 3, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: suloremzi@yahoo.com
Administratorët: Remzi Sulo
Persona kontakti: Remzi Sulo
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Remzi Sulo
Ortakët/Aksionerët: Remzi Sulo - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: