Rregjistri Publik i IEKA
 
ALB AUDITING GROUP sh.p.k.
(Shoqeri ne likujdim)
NIPT: K31602073B
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
58, 22.10.2003
Adresa: Rr. Jordan Misja, Pallati Sara-El, Ap 1/1, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii@yahoo.com
Administratorët: Lindita Kikina
Persona kontakti:
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar:
Ortakët/Aksionerët: Lulash Pjeternika - 30%
Shpresa Brecani - 40%
Proces Transformimi - 30%
Anëtaret e organeve te drejtimit: