Rregjistri Publik i IEKA
 
KPMG ALBANIA sh.p.k.
NIPT: J91619001D
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
52, 07.05.2003
Adresa: Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 3, Ap.32/1, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: KPMG International Cooperative
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: al-office@kpmg.com
www.kpmg.al
Administratorët: Alba Paparisto
Persona kontakti:
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Alba Paparisto
Ortakët/Aksionerët: KPMG CEE HOLDINGS Ltd - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: