Rregjistri Publik i IEKA
 
ERK AUDITING sh.p.k.
NIPT: K91713008K
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
564, 15.02.2019
Adresa: Njesia Administrative nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertesa nr.24, Hyrja 3, Ap.7, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: ERKauditing@yahoo.com
dorimamillo@yahoo.it
Administratorët: Theodhoraq Gjosha, Doriana Mamillo
Persona kontakti: Doriana Mamillo
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Doriana Mamillo
Ortakët/Aksionerët: Doriana Mamillo - 51%
Theodhoraq Gjosha - 49%
Anëtaret e organeve te drejtimit: