Rregjistri Publik i IEKA
 
A & B AUDITING sh.p.k.
NIPT: K66506205K
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
38, 06.01.2003
Adresa: Rr.Muhamet Gjollesha, Pall. nr.10, shk.6, Ap.49/1, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: lela_cu@yahoo.com
Administratorët: Arjeta Çumani, Taulant Çumani
Persona kontakti: Arjeta Çumani
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Arjeta Çumani
Ortakët/Aksionerët: Arjeta Çumani - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: