Rregjistri Publik i IEKA
 
ALB BB AUDITING sh.p.k
NIPT: K31517001I
Rregjistrimi i parë
(Nr., Datë):
1, 30.06.2000
Adresa: Pallati Titan Construction, prane Drejtorise se Policise, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: lavdimir.fusha@albanianaudit.com
Administratorët: Lavdimir Fusha, Elmira Fusha
Persona kontakti: Lavdimir Fusha, Lisjana Fusha
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Lavdimir FushaLisjana Fusha
Ortakët/Aksionerët: Lavdimir Fusha - 15%
Elmira Fusha - 10%
Lisjana Fusha - 75%
Anëtaret e organeve te drejtimit: