Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
NIPT: 
Adresa: 
 
Rrjeti ku bën pjesë: 
Lista e Shoqërive të auditimit
61 - 62 nga 62
Nr. Emri dhe forma ligjore Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) NIPT
61 VENIS Audit&Finance sh.p.k 239, 21.10.2011 L12005002L më tepër
62 ZLA CONSULTING sh.p.k 5, 09.04.2013 L21408015A më tepër
61 - 62 nga 62