Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
NIPT: 
Adresa: 
 
Rrjeti ku bën pjesë: 
Lista e Shoqërive të auditimit
61 - 64 nga 64
Nr. Emri dhe forma ligjore Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) NIPT
61 TRIPLE FINANCIAL SERVICES sh.p.k 92, 07.11.2012 L12122021N më tepër
62 UHY ELITE sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë ABM AUDITING sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2009) 39, 10.01.2003 K31712103L më tepër
63 VENIS Audit&Finance sh.p.k 239, 21.10.2011 L12005002L më tepër
64 ZLA CONSULTING sh.p.k 5, 09.04.2013 L21408015A më tepër
61 - 64 nga 64