Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
NIPT: 
Adresa: 
 
Rrjeti ku bën pjesë: 
Lista e Shoqërive të auditimit
41 - 60 nga 64
Nr. Emri dhe forma ligjore Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) NIPT
41 LASKA AUDITING sh.p.k. 486, 22.02.2016 L66401201U më tepër
42 LAZAJ AUDIT & FINANCE sh.p.k 15, 28.05.2013 L31420014G më tepër
43 LIRENG AUDITING sh.p.k. 180, 16.02.2010 K92302060P më tepër
44 MAD-Audit sh.p.k 29, 03.03.2012 L21406046S më tepër
45 MAZARS sh.p.k.
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë GJINI CONSULTING sh.p.k. - ndryshuar ne vitin 2015)
110, 06.11.2006 K32123006W më tepër
46 MB CONSULTING SHPK 492, 10.06.2016 L21428011V më tepër
47 Net-SFS Kreston shpk
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Net-SFS Sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2016)
430, 17.10.2014 L42007012I më tepër
48 PARKER LLOYD LIMITED AUDIT sh.p.k. 532, 12.06.2018 L81409004S më tepër
49 PRICE WATERHOUSECOOPERS AUDIT sh.p.k. 171, 30.07.2009 K91915023A më tepër
50 Public Accounting Service Union and Trust sh.p.k 32, 03.03.2012 L21423032S më tepër
51 QENDER STUDIMORE KONTABILITETI,AUDITIMI & JURIDIKE ULJORD-2012 sh.p.k 93, 07.11.2012 L22202025S më tepër
52 RROSHI-ALB sh.p.k. 509, 02.03.2018 L71530038R më tepër
53 S & E LAZE AUDIT sh.p.k 394, 29.03.2014 L48709501U më tepër
54 Sao Advisors shpk 505, 30.01.2017 L62227022I më tepër
55 STUDIO IRS, FINANCE & AUDITIM sh.p.k.
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë STUDIO FINANCE & AUDITIM sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2006)
106, 02.11.2006 K61726005C më tepër
56 Studio L.E.A.L. AUDITING sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë STUDIO L.E.A sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2009) 143, 06.02.2008 K83814801N më tepër
57 TELO-Auditing shpk 217, 21.01.2011 L11313008O më tepër
58 TIRANA AUDITING 3 sh.p.k. 490, 18.04.2016 L61606046F më tepër
59 Tirana Financial Auditors Sh.p.k 450, 20.02.2015 L51413005U më tepër
60 TPA Albania sh.p.k 381, 28.03.2014 L31619012O më tepër
41 - 60 nga 64