Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
NIPT: 
Adresa: 
 
Rrjeti ku bën pjesë: 
Lista e Shoqërive të auditimit
21 - 40 nga 63
Nr. Emri dhe forma ligjore Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) NIPT
21 ENEM CONSULTING sh.p.k. 512, 02.03.2018 L22412005O më tepër
22 ENNUR AUDITIM sh.p.k 470, 09.12.2015 L57403004U më tepër
23 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - Dega ne Shqiperi 112, 20.12.2006 K61911012I më tepër
24 Euro - audit, consultancy.co sh.p.k 156, 29.12.2008 K82403001L më tepër
25 F & F Auditing sh.p.k 260, 15.12.2011 L14710803C më tepër
26 FICADEX ALBANIA sh.p.k. 82, 26.09.2005 K52403505B më tepër
27 FILTO AUDITING sh.p.k. 147, 15.10.2008 K81401002H më tepër
28 FINANCIAL CONSULTING STUDIO K & L sh.p.k. 168, 30.07.2009 K61607002S më tepër
29 GJETA AUDITING sh.p.k 414, 23.05.2014 L42905203P më tepër
30 GOSNISHTI AUDITORS AND PARTNERS sh.p.k 398, 31.03.2014 L32423013P më tepër
31 GRANT THORNTON sh.p.k. 165, 30.07.2009 K91923007M më tepër
32 HOLLY & ENDY AUDITING sh.p.k. 32, 28.12.2001 K31323006D më tepër
33 I.L.D-99 AUDIT sh.p.k. 53, 07.07.2003 K31516110I më tepër
34 IKG Auditing Sh.p.k 437, 21.11.2014 L42303001F më tepër
35 IL-SA-AUDITING sh.p.k. 89, 28.12.2005 K92720402A më tepër
36 INTER BBK AUDITING sh.p.k. Firme Anetare e Moore Stephens International Limited 37, 06.01.2003 K31331042Q më tepër
37 JAUPAJ-G sh.p.k 236, 28.07.2011 L11518013M më tepër
38 KEI-AL AUDITING sh.p.k 376, 28.03.2014 L37023201C më tepër
39 KPMG ALBANIA sh.p.k. 52, 07.05.2003 J91619001D më tepër
40 LASKA AUDITING sh.p.k. 486, 22.02.2016 L66401201U më tepër
21 - 40 nga 63