Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
NIPT: 
Adresa: 
 
Rrjeti ku bën pjesë: 
Lista e Shoqërive të auditimit
21 - 40 nga 64
Nr. Emri dhe forma ligjore Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) NIPT
21 E.S.FINANCIAL ADVISORY sh.p.k. 531, 13.04.2018 K82230010B më tepër
22 ENEM CONSULTING sh.p.k. 512, 02.03.2018 L22412005O më tepër
23 ENNUR AUDITIM sh.p.k 470, 09.12.2015 L57403004U më tepër
24 ERK AUDITING sh.p.k. 169, 30.07.2009 K91713008K më tepër
25 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - Dega ne Shqiperi 112, 20.12.2006 K61911012I më tepër
26 EURO AUDIT CONSULTANCY CO sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë P.I .& XHO AUDIT CONSULTANCY CO sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2010) 156, 29.12.2008 K82403001L më tepër
27 F & F Auditing sh.p.k 260, 15.12.2011 L14710803C më tepër
28 FICADEX ALBANIA sh.p.k. 82, 26.09.2005 K52403505B më tepër
29 FILTO AUDITING sh.p.k. 147, 15.10.2008 K81401002H më tepër
30 FINANCIAL CONSULTING STUDIO K & L sh.p.k. 168, 30.07.2009 K61607002S më tepër
31 GJETA AUDITING sh.p.k 414, 23.05.2014 L42905203P më tepër
32 GOSNISHTI AUDITORS AND PARTNERS sh.p.k 398, 31.03.2014 L32423013P më tepër
33 GRANT THORNTON sh.p.k. 165, 30.07.2009 K91923007M më tepër
34 HOLLY & ENDY AUDITING sh.p.k. 32, 28.12.2001 K31323006D më tepër
35 I.L.D-99 AUDIT sh.p.k. 53, 07.07.2003 K31516110I më tepër
36 IKG Auditing Sh.p.k 437, 21.11.2014 L42303001F më tepër
37 IL-SA-AUDITING sh.p.k. 89, 28.12.2005 K92720402A më tepër
38 INTER BBK AUDITING sh.p.k. Firme Anetare e Moore Stephens International Limited 37, 06.01.2003 K31331042Q më tepër
39 JAUPAJ-G sh.p.k 236, 28.07.2011 L11518013M më tepër
40 KEI-AL AUDITING sh.p.k 376, 28.03.2014 L37023201C më tepër
21 - 40 nga 64