Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
NIPT: 
Adresa: 
 
Rrjeti ku bën pjesë: 
Lista e Shoqërive të auditimit
21 - 40 nga 63
Nr. Emri dhe forma ligjore Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) NIPT
21 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - Dega ne Shqiperi 112, 20.12.2006 K61911012I më tepër
22 Euro - audit, consultancy.co sh.p.k 156, 29.12.2008 K82403001L më tepër
23 F & F Auditing sh.p.k 260, 15.12.2011 L14710803C më tepër
24 FAKT- Advisory sh.p.k. 545, 06.11.2018 L71725002V më tepër
25 Fast Forward FB sh.p.k. 651, 06.02.2020 M01307017G më tepër
26 FICADEX ALBANIA sh.p.k. 82, 26.09.2005 K52403505B më tepër
27 FILTO AUDITING sh.p.k. 147, 15.10.2008 K81401002H më tepër
28 FINANCIAL CONSULTING STUDIO K & L sh.p.k. 168, 30.07.2009 K61607002S më tepër
29 GJETA AUDITING sh.p.k 414, 23.05.2014 L42905203P më tepër
30 GMK AUDITING sh.p.k. 569, 15.02.2019 L91404021H më tepër
31 GoldsMath sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë A.S.I.E sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2019) 34, 14.01.2002 K31602003V më tepër
32 GOSNISHTI AUDITORS AND PARTNERS sh.p.k 398, 31.03.2014 L32423013P më tepër
33 GRANT THORNTON sh.p.k. 165, 30.07.2009 K91923007M më tepër
34 H Auditing sh.p.k. 682, 06.02.2020 L17608503A më tepër
35 HOLLY & ENDY AUDITING sh.p.k. 32, 28.12.2001 K31323006D më tepër
36 I.L.D-99 AUDIT sh.p.k. 53, 07.07.2003 K31516110I më tepër
37 IKG Auditing Sh.p.k 437, 21.11.2014 L42303001F më tepër
38 IL-SA-AUDITING sh.p.k. 89, 28.12.2005 K92720402A më tepër
39 INTER BBK AUDITING sh.p.k. Firme Anetare e Moore Stephens International Limited 37, 06.01.2003 K31331042Q më tepër
40 KEI-AL AUDITING sh.p.k 376, 28.03.2014 L37023201C më tepër
21 - 40 nga 63