Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
NIPT: 
Adresa: 
 
Rrjeti ku bën pjesë: 
Lista e Shoqërive të auditimit
1 - 20 nga 62
Nr. Emri dhe forma ligjore Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) NIPT
1 A & B AUDITING sh.p.k. 38, 06.01.2003 K66506205K më tepër
2 A&E AUDITING shpk 225, 12.04.2011 L16509203F më tepër
3 A&Y Auditing shpk 223, 12.04.2011 L17513501G më tepër
4 ACA Margjeka sh.p.k. 485, 22.02.2016 L61408003D më tepër
5 AEKAS Sh.p.k 460, 27.03.2015 L51306032C më tepër
6 Alb Auditing & Co sh.p.k. 558, 15.02.2019 L91329013A më tepër
7 ALB BB AUDITING sh.p.k 1, 30.06.2000 K31517001I më tepër
8 ALB-AUDIT sh.p.k. 47, 14.01.2003 L01417011K më tepër
9 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k 186, 18.02.2010 L01405019O më tepër
10 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k 406, 31.03.2014 L41310001P më tepër
11 AS-Audit Services sh.p.k 31, 03.03.2012 L11813002E më tepër
12 Baker Tilly Albania sh.p.k. 166, 30.07.2009 K91721010Q më tepër
13 BDO Albania shpk 220, 01.02.2011 L02407004C më tepër
14 BEZO CONSULTING Sh.p.k 436, 14.11.2014 L41428012I më tepër
15 Crowe AL sh.p.k
(Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë AI & EI AUDITORS sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2012, emri i shoqërisë nH EuroConsult sh.p.k ndryshuar në vitin 2017)
40, 10.01.2003 K31516059K më tepër
16 DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K 423, 31.07.2014 L41709002H më tepër
17 E & B Auditing shpk 193, 12.07.2010 L01409001J më tepër
18 E.S.FINANCIAL ADVISORY sh.p.k. 531, 13.04.2018 K82230010B më tepër
19 ENEM CONSULTING sh.p.k. 512, 02.03.2018 L22412005O më tepër
20 ENNUR AUDITIM sh.p.k 470, 09.12.2015 L57403004U më tepër
1 - 20 nga 62