Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
161 - 180 nga 209
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
161 Nerisa Skender Kazazi 364, 28.12.2015 më tepër
162 Neshat Shahim Maze 148, 21.07.2005 LIRENG AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
163 Nexhip Sulejman Ceci 61, 31.01.2000 TIRANA AUDITING 3 sh.p.k. Po 70% më tepër
164 Nexhmije Rexhep Cela 84, 07.12.2000 Crowe AL sh.p.k (Emri i ... Po 80% më tepër
165 Nezir Hairi Kananaj 283, 27.08.2012 më tepër
166 Nikolla Pandi Geco 64, 31.01.2000 më tepër
167 Njazi Bajram Laze 30, 12.01.2000 më tepër
168 Nurije Fadil Krymi 31, 12.01.2000 ENNUR AUDITIM sh.p.k Po 100% më tepër
169 Orjana Muhamet Kalaja 284, 27.08.2012 Baker Tilly Albania sh.p.k. Po 100% më tepër
170 Pajtim Cufe Hysaj 63, 31.01.2000 më tepër
171 Paqesor Ali Qato 32, 13.01.2000 Euro - audit, consultancy.co ... Po 100% më tepër
172 Qerim Enver Lazaj 191, 29.12.2008 LAZAJ AUDIT & FINANCE sh.p.k Po 100% më tepër
173 Rajmonda Spiro Reveli 286, 27.08.2012 më tepër
174 Ramazan Tefik Ademi 139, 28.01.2005 A&E AUDITING shpk Po 70% më tepër
175 Remzi Islam Sulo 87, 07.12.2000 STUDIO IRS, FINANCE & AUDITIM ... Po 100% më tepër
176 Rezar Selahedin Llukacej 202, 04.10.2010 Net-SFS Kreston shpk (Emri i ... Po 100% më tepër
177 Rezarta Maksim Kocollari 219, 04.10.2010 më tepër
178 Rruzhdi Enver Shkullaku 209, 04.10.2010 më tepër
179 Rudina Qemal Myrto 365, 28.12.2015 më tepër
180 Rudmira Muhamet Seferi 288, 27.08.2012 më tepër
161 - 180 nga 209