Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
161 - 180 nga 222
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
161 Migela Skender Xhani 101, 13.12.2000 më tepër
162 Migena Halil Hana 279, 27.08.2012 më tepër
163 Mimoza Mustafa Cara 81, 01.11.2000 më tepër
164 Mimoza Kristaq Cibuku 180, 15.10.2008 më tepër
165 Mimoza Thoma Ferzaj 280, 27.08.2012 më tepër
166 Mimoza Berhan Fishta 199, 04.03.2009 më tepër
167 Minushe Sali Xhafo 331, 28.03.2014 më tepër
168 Mirela Guri Bushi 332, 28.03.2014 më tepër
169 Mirela PĂ«rparim Maze 384, 25.03.2019 LIRENG AUDITING sh.p.k. Po më tepër
170 Mirela Myslym Meta 385, 25.03.2019 më tepër
171 Mirjeta Kareman Emini 195, 30.01.2009 më tepër
172 Nadire Qazim Bezo 221, 04.10.2010 BEZO CONSULTING Sh.p.k Po 60% më tepër
173 Nerisa Skender Kazazi 364, 28.12.2015 më tepër
174 Neshat Shahim Maze 148, 21.07.2005 LIRENG AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
175 Nexhip Sulejman Ceci 61, 31.01.2000 TIRANA AUDITING 3 sh.p.k. Po 70% më tepër
176 Nexhmije Rexhep Cela 84, 07.12.2000 Crowe AL sh.p.k (Emri i ... Po 80% më tepër
177 Nezir Hairi Kananaj 283, 27.08.2012 më tepër
178 Nikolla Pandi Geco 64, 31.01.2000 më tepër
179 Njazi Bajram Laze 30, 12.01.2000 më tepër
180 Nurije Fadil Krymi 31, 12.01.2000 ENNUR AUDITIM sh.p.k Po 100% më tepër
161 - 180 nga 222