Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
161 - 180 nga 237
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
161 Lumturi Bajram Velaj 327, 28.03.2014 më tepër
162 Majlinda Xhelal Maqellari 232, 08.11.2011 më tepër
163 Majlinda Marjo Tusha 274, 27.08.2012 më tepër
164 Manuela Bajram Nebo 453, 06.02.2020 GRANT THORNTON sh.p.k. Jo më tepër
165 Manushaqe Guximtar Gojka 452, 06.02.2020 më tepër
166 Marenglen Neshat Seni 276, 27.08.2012 më tepër
167 Margarita Fehim Kalemasi 156, 19.05.2006 më tepër
168 Mario Anesti Vangjeli 233, 08.11.2011 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Po më tepër
169 Marjana Koco Hibraj 277, 27.08.2012 më tepër
170 Marsela Murat Bushi 421, 31.05.2019 më tepër
171 Mateo Luan Gosnishti 329, 28.03.2014 GOSNISHTI AUDITORS AND ... Po 50% më tepër
172 Meri Nexhip Lika 278, 27.08.2012 më tepër
173 Merita Xhevdet Muzina 423, 31.05.2019 më tepër
174 Migela Skender Xhani 101, 13.12.2000 më tepër
175 Migena Halil Hana 279, 27.08.2012 më tepër
176 Mihal Kristaq Kolani 454, 06.02.2020 më tepër
177 Mimoza Mustafa Cara 81, 01.11.2000 më tepër
178 Mimoza Kristaq Cibuku 180, 15.10.2008 më tepër
179 Mimoza Thoma Ferzaj 280, 27.08.2012 më tepër
180 Mimoza Berhan Fishta 199, 04.03.2009 më tepër
161 - 180 nga 237