Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
141 - 160 nga 210
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
141 Lumturi Bajram Velaj 327, 28.03.2014 më tepër
142 Majlinda Xhelal Maqellari 232, 08.11.2011 më tepër
143 Majlinda Marjo Tusha 274, 27.08.2012 më tepër
144 Manuela Satber Lamellari 275, 27.08.2012 Baker Tilly Albania sh.p.k. Jo më tepër
145 Marenglen Neshat Seni 276, 27.08.2012 më tepër
146 Margarita Dhimiter Gjergji 26, 12.01.2000 MAD-Audit sh.p.k Po 55% më tepër
147 Margarita Fehim Kalemasi 156, 19.05.2006 më tepër
148 Marie Llazi Dushi 51, 26.01.2000 FICADEX ALBANIA sh.p.k. Po 49% më tepër
149 Mario Anesti Vangjeli 233, 08.11.2011 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Po më tepër
150 Marjana Koco Hibraj 277, 27.08.2012 më tepër
151 Mateo Luan Gosnishti 329, 28.03.2014 GOSNISHTI AUDITORS AND ... Po 50% më tepër
152 Meri Nexhip Lika 278, 27.08.2012 më tepër
153 Migela Skender Xhani 101, 13.12.2000 më tepër
154 Mimoza Mustafa Cara 81, 01.11.2000 më tepër
155 Mimoza Kristaq Cibuku 180, 15.10.2008 më tepër
156 Mimoza Thoma Ferzaj 280, 27.08.2012 më tepër
157 Mimoza Berhan Fishta 199, 04.03.2009 më tepër
158 Minushe Sali Xhafo 331, 28.03.2014 më tepër
159 Mirela Guri Bushi 332, 28.03.2014 më tepër
160 Mirjeta Kareman Emini 195, 30.01.2009 më tepër
141 - 160 nga 210