Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
101 - 120 nga 218
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
101 Halim Qazim Bakalli 103, 29.12.2000 më tepër
102 Hasan Hilmi Ago 379, 15.02.2019 më tepër
103 Hava Refat Mucollari 181, 15.10.2008 më tepër
104 Hazbie Nazmi Leka 151, 31.03.2006 më tepër
105 Hetem Kodhel Sulaj 17, 21.12.2000 ALB-AUDIT sh.p.k. Po 80% më tepër
106 Hidajete Sulejman Mucaj 107, 21.12.2000 më tepër
107 Hyrije Met Daja 265, 27.08.2012 më tepër
108 Hysen Ali Cela 214, 04.10.2010 Crowe AL sh.p.k (Emri i ... Po 20% më tepër
109 Ilda Ibrahim Duhanxhiu 231, 08.11.2011 Public Accounting Service ... Po 100% më tepër
110 Ilda Stavro Ekonomi 183, 15.10.2008 më tepër
111 Ilia Pandi Cece 266, 27.08.2012 më tepër
112 Ilir Agim Binaj 205, 04.10.2010 TPA Albania sh.p.k Po 29% më tepër
113 Ilir Namik Daiu 361, 28.12.2015 më tepër
114 Ilirjana Agush Feraj 317, 28.03.2014 IKG Auditing Sh.p.k Po 80% më tepër
115 Ingegerta Jovan Bebi 152, 31.03.2006 më tepër
116 Irena Jahja Pulo 20, 12.01.2000 MAZARS sh.p.k. (Emri i ... Jo 5% më tepër
117 Ismail Rahman Lleshi 267, 27.08.2012 më tepër
118 Jonid Myrteza Lamllari 268, 27.08.2012 PRICE WATERHOUSECOOPERS AUDIT ... Jo më tepër
119 Jonida Ibrahim Vesiu 380, 15.02.2019 DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K Jo më tepër
120 Kastriot Riza Haxhaj 22, 10.02.2000 më tepër
101 - 120 nga 218