Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
101 - 120 nga 237
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
101 Etleva Shaban Ashiku 177, 22.01.2008 më tepër
102 Etleva Ylli Gani 449, 06.02.2020 më tepër
103 Fatbardha Delo Shtrepi 130, 28.12.2001 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k Jo 15% më tepër
104 Fatian Themi Devija 314, 28.03.2014 GRANT THORNTON sh.p.k. Jo më tepër
105 Fatime Qemal Alliu 166, 21.09.2007 më tepër
106 Fatmir Resul Sulo 228, 08.11.2011 F & F Auditing sh.p.k Po 75% më tepër
107 Fatmira Jup Sykja 14, 12.01.2000 më tepër
108 Fatos Hamid Beqja 188, 29.12.2008 Fast Forward FB sh.p.k. Po 100% më tepër
109 Flutura Zymer Luke 16, 12.01.2000 më tepër
110 Gentian Qemal Barjamaj 229, 08.11.2011 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k Po 100% më tepër
111 Gentian Ligo Tata 264, 27.08.2012 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Jo më tepër
112 Gerond Gëzim Begolli 411, 31.05.2019 Baker Tilly Albania sh.p.k. Jo më tepër
113 Gerta Ferdinand Avrami 348, 16.01.2015 më tepër
114 Gridi Ylli Çaça 413, 31.05.2019 më tepër
115 Halim Qazim Bakalli 103, 29.12.2000 më tepër
116 Hasan Hilmi Ago 379, 15.02.2019 më tepër
117 Hava Refat Mucollari 181, 15.10.2008 H Auditing sh.p.k. Po 75% më tepër
118 Hazbie Nazmi Leka 151, 31.03.2006 më tepër
119 Hetem Kodhel Sulaj 17, 21.12.2000 ALB-AUDIT sh.p.k. Po 80% më tepër
120 Hidajete Sulejman Mucaj 107, 21.12.2000 më tepër
101 - 120 nga 237