Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
101 - 120 nga 219
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
101 Gerta Ferdinand Avrami 348, 16.01.2015 më tepër
102 Gridi Ylli Çaça 413, 31.05.2019 më tepër
103 Halim Qazim Bakalli 103, 29.12.2000 më tepër
104 Hasan Hilmi Ago 379, 15.02.2019 më tepër
105 Hava Refat Mucollari 181, 15.10.2008 më tepër
106 Hazbie Nazmi Leka 151, 31.03.2006 më tepër
107 Hetem Kodhel Sulaj 17, 21.12.2000 ALB-AUDIT sh.p.k. Po 80% më tepër
108 Hidajete Sulejman Mucaj 107, 21.12.2000 më tepër
109 Hyrije Met Daja 265, 27.08.2012 më tepër
110 Ilda Ibrahim Duhanxhiu 231, 08.11.2011 Public Accounting Service ... Po 100% më tepër
111 Ilda Stavro Ekonomi 183, 15.10.2008 më tepër
112 Ilia Pandi Cece 266, 27.08.2012 më tepër
113 Ilir Agim Binaj 205, 04.10.2010 TPA Albania sh.p.k Po 29% më tepër
114 Ilir Namik Daiu 361, 28.12.2015 më tepër
115 Ilirjana Agush Feraj 317, 28.03.2014 IKG Auditing Sh.p.k Po 80% më tepër
116 Ingegerta Jovan Bebi 152, 31.03.2006 më tepër
117 Irena Jahja Pulo 20, 12.01.2000 MAZARS sh.p.k. (Emri i ... Jo 5% më tepër
118 Ismail Rahman Lleshi 267, 27.08.2012 më tepër
119 Jonid Myrteza Lamllari 268, 27.08.2012 PRICE WATERHOUSECOOPERS AUDIT ... Jo më tepër
120 Kastriot Riza Haxhaj 22, 10.02.2000 më tepër
101 - 120 nga 219