Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
81 - 100 nga 222
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
81 Enkelejda Bardhyl Alite 309, 28.03.2014 më tepër
82 Erida Xhafer Belulaj 358, 28.12.2015 MB CONSULTING SHPK Po 51% më tepër
83 Erion Llambro Berberi 310, 28.03.2014 ENEM CONSULTING sh.p.k. Po 100% më tepër
84 Eriona Eduard Isufi 311, 28.03.2014 BDO Albania shpk Jo më tepër
85 Erjon Lulash Pjeternikaj 359, 28.12.2015 më tepër
86 Erjon Ahmet Saraci 260, 27.08.2012 E.S.FINANCIAL ADVISORY sh.p.k. Po 100% më tepër
87 Erminda Moisi Gjondeda 312, 28.03.2014 më tepër
88 Ermir Nexhat Veipi 261, 27.08.2012 më tepër
89 Ervis Fiqiret Kraja 262, 27.08.2012 ENNUR AUDITIM sh.p.k Jo më tepër
90 Esmeralda Llazar Balluku 12, 11.01.2000 INTER BBK AUDITING sh.p.k. ... Po 100% më tepër
91 Etleva Shaban Ashiku 177, 22.01.2008 më tepër
92 Fatbardha Delo Shtrepi 130, 28.12.2001 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k Jo 15% më tepër
93 Fatian Themi Devija 314, 28.03.2014 GRANT THORNTON sh.p.k. Jo më tepër
94 Fatime Qemal Alliu 166, 21.09.2007 më tepër
95 Fatmir Resul Sulo 228, 08.11.2011 F & F Auditing sh.p.k Po 75% më tepër
96 Fatmira Jup Sykja 14, 12.01.2000 më tepër
97 Fatos Hamid Beqja 188, 29.12.2008 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
98 Flutura Zymer Luke 16, 12.01.2000 më tepër
99 Gentian Qemal Barjamaj 229, 08.11.2011 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k Po 100% më tepër
100 Gentian Ligo Tata 264, 27.08.2012 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Jo më tepër
81 - 100 nga 222