Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
81 - 100 nga 221
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
81 Erjon Ahmet Saraci 260, 27.08.2012 E.S.FINANCIAL ADVISORY sh.p.k. Po 100% më tepër
82 Erjona Selman Hoxhaj 360, 28.12.2015 më tepër
83 Erminda Moisi Gjondeda 312, 28.03.2014 më tepër
84 Ermir Nexhat Veipi 261, 27.08.2012 më tepër
85 Ervis Fiqiret Kraja 262, 27.08.2012 ENNUR AUDITIM sh.p.k Jo më tepër
86 Esmeralda Llazar Balluku 12, 11.01.2000 INTER BBK AUDITING sh.p.k. ... Po 100% më tepër
87 Etleva Shaban Ashiku 177, 22.01.2008 më tepër
88 Fatbardha Delo Shtrepi 130, 28.12.2001 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k Jo 15% më tepër
89 Fatian Themi Devija 314, 28.03.2014 GRANT THORNTON sh.p.k. Jo më tepër
90 Fatime Qemal Alliu 166, 21.09.2007 më tepër
91 Fatmir Resul Sulo 228, 08.11.2011 F & F Auditing sh.p.k Po 75% më tepër
92 Fatmira Jup Sykja 14, 12.01.2000 më tepër
93 Fatos Hamid Beqja 188, 29.12.2008 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
94 Flutura Zymer Luke 16, 12.01.2000 më tepër
95 Gentian Qemal Barjamaj 229, 08.11.2011 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k Po 100% më tepër
96 Gentian Ligo Tata 264, 27.08.2012 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Jo më tepër
97 Gerta Ferdinand Avrami 348, 16.01.2015 më tepër
98 Gezim Hazbi Jaupaj 112, 21.12.2000 JAUPAJ-G sh.p.k Po 75% më tepër
99 Halim Qazim Bakalli 103, 29.12.2000 më tepër
100 Hasan Hilmi Ago 379, 15.02.2019 më tepër
81 - 100 nga 221