Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
81 - 100 nga 218
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
81 Erminda Moisi Gjondeda 312, 28.03.2014 më tepër
82 Ermir Nexhat Veipi 261, 27.08.2012 më tepër
83 Ervis Fiqiret Kraja 262, 27.08.2012 ENNUR AUDITIM sh.p.k Jo më tepër
84 Esmeralda Llazar Balluku 12, 11.01.2000 INTER BBK AUDITING sh.p.k. ... Po 100% më tepër
85 Etleva Shaban Ashiku 177, 22.01.2008 më tepër
86 Fatbardha Delo Shtrepi 130, 28.12.2001 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k Jo 15% më tepër
87 Fatian Themi Devija 314, 28.03.2014 GRANT THORNTON sh.p.k. Jo më tepër
88 Fatime Qemal Alliu 166, 21.09.2007 më tepër
89 Fatmir Resul Sulo 228, 08.11.2011 F & F Auditing sh.p.k Po 75% më tepër
90 Fatmira Jup Sykja 14, 12.01.2000 më tepër
91 Fatos Hamid Beqja 188, 29.12.2008 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
92 Flutura Zymer Luke 16, 12.01.2000 më tepër
93 Gentian Qemal Barjamaj 229, 08.11.2011 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k Po 100% më tepër
94 Gentian Ligo Tata 264, 27.08.2012 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Jo më tepër
95 Gerta Ferdinand Avrami 348, 16.01.2015 më tepër
96 Gridi Ylli Çaça 413, 31.05.2019 më tepër
97 Halim Qazim Bakalli 103, 29.12.2000 më tepër
98 Hasan Hilmi Ago 379, 15.02.2019 më tepër
99 Hava Refat Mucollari 181, 15.10.2008 më tepër
100 Hazbie Nazmi Leka 151, 31.03.2006 më tepër
81 - 100 nga 218