Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
81 - 100 nga 208
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
81 Fatmira Jup Sykja 14, 12.01.2000 më tepër
82 Fatos Hamid Beqja 188, 29.12.2008 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
83 Fatos Nustret Haxhiraj 15, 12.01.2000 më tepër
84 Flutura Zymer Luke 16, 12.01.2000 më tepër
85 Gentian Qemal Barjamaj 229, 08.11.2011 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k Po 100% më tepër
86 Gentian Ligo Tata 264, 27.08.2012 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Jo më tepër
87 Gerta Ferdinand Avrami 348, 16.01.2015 më tepër
88 Gezim Hazbi Jaupaj 112, 21.12.2000 JAUPAJ-G sh.p.k Po 75% më tepër
89 Halim Qazim Bakalli 103, 29.12.2000 më tepër
90 Hava Refat Mucollari 181, 15.10.2008 më tepër
91 Hazbie Nazmi Leka 151, 31.03.2006 më tepër
92 Heris Eduard Jani 230, 08.11.2011 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
93 Hetem Kodhel Sulaj 17, 21.12.2000 ALB-AUDIT sh.p.k. Po 80% më tepër
94 Hidajete Sulejman Mucaj 107, 21.12.2000 më tepër
95 Hyrije Met Daja 265, 27.08.2012 më tepër
96 Hysen Ali Cela 214, 04.10.2010 Crowe AL sh.p.k (Emri i ... Po 20% më tepër
97 Ilda Ibrahim Duhanxhiu 231, 08.11.2011 Public Accounting Service ... Po 100% më tepër
98 Ilda Stavro Ekonomi 183, 15.10.2008 më tepër
99 Ilia Pandi Cece 266, 27.08.2012 më tepër
100 Ilir Agim Binaj 205, 04.10.2010 TPA Albania sh.p.k Po 29% më tepër
81 - 100 nga 208