Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
81 - 100 nga 216
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
81 Fatime Qemal Alliu 166, 21.09.2007 më tepër
82 Fatmir Resul Sulo 228, 08.11.2011 F & F Auditing sh.p.k Po 75% më tepër
83 Fatmira Jup Sykja 14, 12.01.2000 më tepër
84 Fatos Hamid Beqja 188, 29.12.2008 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
85 Fatos Nustret Haxhiraj 15, 12.01.2000 më tepër
86 Flutura Zymer Luka 16, 12.01.2000 më tepër
87 Gentian Qemal Barjamaj 229, 08.11.2011 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k Po 100% më tepër
88 Gentian Ligo Tata 264, 27.08.2012 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Jo më tepër
89 Gerta Ferdinand Avrami 348, 16.01.2015 më tepër
90 Gezim Hazbi Jaupaj 112, 21.12.2000 JAUPAJ-G sh.p.k Po 75% më tepër
91 Greta Lame Angjeli 115, 21.12.2000 më tepër
92 Halim Qazim Bakalli 103, 29.12.2000 më tepër
93 Hava Refat Mucollari 181, 15.10.2008 më tepër
94 Hazbie Nazmi Leka 151, 31.03.2006 më tepër
95 Heris Eduard Jani 230, 08.11.2011 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
96 Hetem Kodhel Sulaj 17, 21.12.2000 ALB-AUDIT sh.p.k. Po 80% më tepër
97 Hidajete Sulejman Mucaj 107, 21.12.2000 më tepër
98 Hyrije Met Daja 265, 27.08.2012 më tepër
99 Hysen Bektash Beka 98, 13.12.2000 më tepër
100 Hysen Ali Cela 214, 04.01.2010 Crowe Horwath AL ... Po 20% më tepër
81 - 100 nga 216