Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
81 - 100 nga 210
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
81 Fatmira Jup Sykja 14, 12.01.2000 më tepër
82 Fatos Hamid Beqja 188, 29.12.2008 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
83 Fatos Nustret Haxhiraj 15, 12.01.2000 më tepër
84 Flutura Zymer Luke 16, 12.01.2000 më tepër
85 Gentian Qemal Barjamaj 229, 08.11.2011 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k Po 100% më tepër
86 Gentian Ligo Tata 264, 27.08.2012 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Jo më tepër
87 Gerta Ferdinand Avrami 348, 16.01.2015 më tepër
88 Gezim Hazbi Jaupaj 112, 21.12.2000 JAUPAJ-G sh.p.k Po 75% më tepër
89 Greta Lame Angjeli 115, 21.12.2000 më tepër
90 Halim Qazim Bakalli 103, 29.12.2000 më tepër
91 Hava Refat Mucollari 181, 15.10.2008 më tepër
92 Hazbie Nazmi Leka 151, 31.03.2006 më tepër
93 Heris Eduard Jani 230, 08.11.2011 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
94 Hetem Kodhel Sulaj 17, 21.12.2000 ALB-AUDIT sh.p.k. Po 80% më tepër
95 Hidajete Sulejman Mucaj 107, 21.12.2000 më tepër
96 Hyrije Met Daja 265, 27.08.2012 më tepër
97 Hysen Bektash Beka 98, 13.12.2000 më tepër
98 Hysen Ali Cela 214, 04.10.2010 Crowe AL sh.p.k (Emri i ... Po 20% më tepër
99 Ilda Ibrahim Duhanxhiu 231, 08.11.2011 Public Accounting Service ... Po 100% më tepër
100 Ilda Stavro Ekonomi 183, 15.10.2008 më tepër
81 - 100 nga 210