Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
81 - 100 nga 212
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
81 Fatmir Resul Sulo 228, 08.11.2011 F & F Auditing sh.p.k Po 75% më tepër
82 Fatmira Jup Sykja 14, 12.01.2000 më tepër
83 Fatos Hamid Beqja 188, 29.12.2008 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
84 Fatos Nustret Haxhiraj 15, 12.01.2000 më tepër
85 Flutura Zymer Luke 16, 12.01.2000 më tepër
86 Gentian Qemal Barjamaj 229, 08.11.2011 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k Po 100% më tepër
87 Gentian Ligo Tata 264, 27.08.2012 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Jo më tepër
88 Gerta Ferdinand Avrami 348, 16.01.2015 më tepër
89 Gezim Hazbi Jaupaj 112, 21.12.2000 JAUPAJ-G sh.p.k Po 75% më tepër
90 Greta Lame Angjeli 115, 21.12.2000 më tepër
91 Halim Qazim Bakalli 103, 29.12.2000 më tepër
92 Hava Refat Mucollari 181, 15.10.2008 më tepër
93 Hazbie Nazmi Leka 151, 31.03.2006 më tepër
94 Heris Eduard Jani 230, 08.11.2011 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
95 Hetem Kodhel Sulaj 17, 21.12.2000 ALB-AUDIT sh.p.k. Po 80% më tepër
96 Hidajete Sulejman Mucaj 107, 21.12.2000 më tepër
97 Hyrije Met Daja 265, 27.08.2012 më tepër
98 Hysen Bektash Beka 98, 13.12.2000 më tepër
99 Hysen Ali Cela 214, 04.10.2010 Crowe AL sh.p.k (Emri i ... Po 20% më tepër
100 Ilda Ibrahim Duhanxhiu 231, 08.11.2011 Public Accounting Service ... Po 100% më tepër
81 - 100 nga 212