Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
81 - 100 nga 218
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
81 Eriona Eduard Isufi 311, 28.03.2014 BDO Albania shpk Jo më tepër
82 Erjon Lulash Pjeternikaj 359, 28.12.2015 më tepër
83 Erjon Ahmet Saraci 260, 27.08.2012 E.S.FINANCIAL ADVISORY sh.p.k. Po 100% më tepër
84 Erjona Selman Hoxhaj 360, 28.12.2015 më tepër
85 Erminda Moisi Gjondeda 312, 28.03.2014 më tepër
86 Ermir Nexhat Veipi 261, 27.08.2012 më tepër
87 Ervis Fiqiret Kraja 262, 27.08.2012 ENNUR AUDITIM sh.p.k Jo më tepër
88 Esmeralda Llazar Balluku 12, 11.01.2000 INTER BBK AUDITING sh.p.k. ... Po 100% më tepër
89 Etleva Shaban Ashiku 177, 22.01.2008 më tepër
90 Fatbardha Delo Shtrepi 130, 28.12.2001 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k Jo 15% më tepër
91 Fatian Themi Devija 314, 28.03.2014 GRANT THORNTON sh.p.k. Jo më tepër
92 Fatime Qemal Alliu 166, 21.09.2007 më tepër
93 Fatmir Resul Sulo 228, 08.11.2011 F & F Auditing sh.p.k Po 75% më tepër
94 Fatmira Jup Sykja 14, 12.01.2000 më tepër
95 Fatos Hamid Beqja 188, 29.12.2008 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
96 Flutura Zymer Luke 16, 12.01.2000 më tepër
97 Gentian Qemal Barjamaj 229, 08.11.2011 ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k Po 100% më tepër
98 Gentian Ligo Tata 264, 27.08.2012 ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - ... Jo më tepër
99 Gerta Ferdinand Avrami 348, 16.01.2015 më tepër
100 Gridi Ylli Çaça 413, 31.05.2019 më tepër
81 - 100 nga 218