Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
61 - 80 nga 218
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
61 Eftali Kole Qirjaqi 11, 11.01.2000 më tepër
62 Eglis Dijon Flaga 255, 27.08.2012 më tepër
63 Eldar Gjençi Kazo 256, 27.08.2012 më tepër
64 Eleda Spiro Dhima 197, 30.01.2009 më tepër
65 Elena Kostandin Gramozi 383, 25.03.2019 Sao Advisors shpk Po 100% më tepër
66 Eleni Leonidha Filipi 89, 07.12.2000 më tepër
67 Eleonora Piro Olli 140, 28.01.2005 TELO-Auditing shpk Po 100% më tepër
68 Elez Xheladin Lala 75, 31.01.2000 më tepër
69 Elida Milo Miti 201, 04.10.2010 më tepër
70 Elira Theodhor Qojle 304, 28.03.2014 më tepër
71 Elton Bajram Mersini 170, 21.09.2007 më tepër
72 Elton Stavri Tirana 257, 27.08.2012 më tepër
73 Elza Myslym Balla 91, 07.12.2000 E & B Auditing shpk Po 100% më tepër
74 Eneida Hamit Rahmani (Saliaj) 158, 19.05.2006 më tepër
75 Engjellushe Fetah Rami 259, 27.08.2012 më tepër
76 Enida Kujtim Cara 308, 28.03.2014 DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K Po 51% më tepër
77 Enkeleda Abdulla Stefani 208, 04.10.2010 më tepër
78 Enkelejda Bardhyl Alite 309, 28.03.2014 më tepër
79 Erida Xhafer Belulaj 358, 28.12.2015 MB CONSULTING SHPK Po 51% më tepër
80 Erion Llambro Berberi 310, 28.03.2014 ENEM CONSULTING sh.p.k. Po 100% më tepër
61 - 80 nga 218