Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
61 - 80 nga 222
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
61 Edlira Nazmi Buzani 254, 27.08.2012 më tepër
62 Eduart Luan Shehu 436, 04.12.2019 më tepër
63 Eftali Kole Qirjaqi 11, 11.01.2000 më tepër
64 Egin Stefanaq Koçollari 400, 31.05.2019 më tepër
65 Eglina Lulash Pjetërnikaj 434, 07.10.2019 më tepër
66 Eldar Gjençi Kazo 256, 27.08.2012 më tepër
67 Eleda Spiro Dhima 197, 30.01.2009 më tepër
68 Elena Kostandin Gramozi 383, 25.03.2019 RSM Albania sh.p.k. Po 51% më tepër
69 Eleni Leonidha Filipi 89, 07.12.2000 më tepër
70 Eleonora Piro Olli 140, 28.01.2005 TELO-Auditing shpk Po 100% më tepër
71 Elez Xheladin Lala 75, 31.01.2000 më tepër
72 Elida Milo Miti 201, 04.10.2010 më tepër
73 Elira Theodhor Qojle 304, 28.03.2014 më tepër
74 Elton Bajram Mersini 170, 21.09.2007 më tepër
75 Elton Stavri Tirana 257, 27.08.2012 më tepër
76 Elza Myslym Balla 91, 07.12.2000 E & B Auditing shpk Po 100% më tepër
77 Eneida Hamit Rahmani (Saliaj) 158, 19.05.2006 më tepër
78 Engjellushe Fetah Rami 259, 27.08.2012 më tepër
79 Enida Kujtim Cara 308, 28.03.2014 DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K Po më tepër
80 Enkeleda Abdulla Stefani 208, 04.10.2010 më tepër
61 - 80 nga 222