Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
61 - 80 nga 237
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
61 Doranin Hysen Agalliu 126, 09.02.2001 më tepër
62 Doriana Kristaq Mamillo 377, 15.02.2019 ERK AUDITING sh.p.k. Po 30% më tepër
63 Drilona Nexhip Çeçi 303, 28.03.2014 TIRANA AUDITING 3 sh.p.k. Po 70% më tepër
64 Drita Selim Bakiu 397, 31.05.2019 më tepër
65 Eda Luan Abazi 378, 15.02.2019 Studio L.E.A.L. AUDITING ... Po 51% më tepër
66 Edi Ahmet Kokiçi 435, 04.12.2019 më tepër
67 Edi Fiqret Stafa 171, 21.09.2007 më tepër
68 Edlira Nazmi Buzani 254, 27.08.2012 më tepër
69 Edrian Hetem Meslani 447, 06.02.2020 ERK AUDITING sh.p.k. Jo 25% më tepër
70 Eduart Luan Shehu 436, 04.12.2019 më tepër
71 Eftali Kole Qirjaqi 11, 11.01.2000 më tepër
72 Egin Stefanaq Koçollari 400, 31.05.2019 më tepër
73 Eglina Lulash Pjetërnikaj 434, 07.10.2019 më tepër
74 Eldar Gjençi Kazo 256, 27.08.2012 më tepër
75 Eleda Spiro Dhima 197, 30.01.2009 më tepër
76 Elena Kostandin Gramozi 383, 25.03.2019 RSM Albania sh.p.k. Po 51% më tepër
77 Eleni Leonidha Filipi 89, 07.12.2000 më tepër
78 Eleonora Piro Olli 140, 28.01.2005 TELO-Auditing shpk Po 100% më tepër
79 Elez Xheladin Lala 75, 31.01.2000 më tepër
80 Elida Milo Miti 201, 04.10.2010 më tepër
61 - 80 nga 237