Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
41 - 60 nga 221
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
41 Bledar Refat Strelca 302, 28.03.2014 më tepër
42 Brisilda Dashnor Kalaja 355, 28.12.2015 më tepër
43 Brunilda Xhavit Stefa 182, 15.10.2008 më tepër
44 Bujar Pelivan Bendo 79, 12.04.2000 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k Jo 30% më tepër
45 Bujar Maliq Osmani 70, 31.01.2000 më tepër
46 Bujar Veli Rami 90, 07.12.2000 më tepër
47 Dashnor Rustem Carcani 122, 26.12.2000 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k Po 50% më tepër
48 Dashnor Islam Memishi 129, 09.02.2001 më tepër
49 Dhimiter Jorgji Kushi 252, 27.08.2012 më tepër
50 Dhimo Vangjel Dundo 8, 11.01.2000 më tepër
51 Diana Barjam Ylli 9, 11.01.2000 MAZARS sh.p.k. (Emri i ... Jo 45% më tepër
52 Donika Pandeli Benja 253, 27.08.2012 më tepër
53 Doranin Hysen Agalliu 126, 09.02.2001 më tepër
54 Doriana Kristaq Mamillo 377, 15.02.2019 ERK AUDITING sh.p.k. Po 51% më tepër
55 Drilona Nexhip Çeçi 303, 28.03.2014 TIRANA AUDITING 3 sh.p.k. Po 30% më tepër
56 Eda Luan Abazi 378, 15.02.2019 më tepër
57 Edi Fiqret Stafa 171, 21.09.2007 më tepër
58 Edlira Nazmi Buzani 254, 27.08.2012 më tepër
59 Eftali Kole Qirjaqi 11, 11.01.2000 më tepër
60 Eglis Dijon Flaga 255, 27.08.2012 më tepër
41 - 60 nga 221