Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
41 - 60 nga 237
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
41 Artan Mustafa Xhiani 50, 26.01.2000 UHY ELITE sh.p.k. (Emri i ... Po më tepër
42 Avni Ramush Tobli 375, 15.02.2019 më tepër
43 Baftjar Ramazan Ademi 173, 22.01.2008 më tepër
44 Bendis Burim Husi 368, 08.01.2019 më tepër
45 Berti Sotiraq Pashko 7, 11.01.2000 HOLLY & ENDY AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
46 Besjana Limos Doda 225, 08.11.2011 BDO Albania shpk Po 10% më tepër
47 Bledar Rasim Korkaj 249, 27.08.2012 ZLA CONSULTING sh.p.k Po 51% më tepër
48 Bledar Refat Strelca 302, 28.03.2014 më tepër
49 Bledi Ylber Bezo 394, 31.05.2019 BEZO CONSULTING Sh.p.k Po 60% më tepër
50 Brisilda Dashnor Kalaja 355, 28.12.2015 më tepër
51 Brunilda Xhavit Stefa 182, 15.10.2008 më tepër
52 Bujar Pelivan Bendo 79, 12.04.2000 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k Jo 30% më tepër
53 Bujar Maliq Osmani 70, 31.01.2000 më tepër
54 Bujar Veli Rami 90, 07.12.2000 më tepër
55 Dashnor Rustem Carcani 122, 26.12.2000 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k Po 50% më tepër
56 Dashnor Islam Memishi 129, 09.02.2001 më tepër
57 Dhimiter Jorgji Kushi 252, 27.08.2012 Kushi Auditing sh.p.k. Po 100% më tepër
58 Dhimo Vangjel Dundo 8, 11.01.2000 më tepër
59 Diana Barjam Ylli 9, 11.01.2000 MAZARS sh.p.k. (Emri i ... Jo 45% më tepër
60 Donika Pandeli Benja 253, 27.08.2012 më tepër
41 - 60 nga 237