Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
41 - 60 nga 212
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
41 Diana Barjam Ylli 9, 11.01.2000 MAZARS sh.p.k. (Emri i ... Jo 45% më tepër
42 Donika Pandeli Benja 253, 27.08.2012 më tepër
43 Doranin Hysen Agalliu 126, 09.02.2001 më tepër
44 Drilona Nexhip Çeçi 303, 28.03.2014 TIRANA AUDITING 3 sh.p.k. Po 30% më tepër
45 Edi Fiqret Stafa 171, 21.09.2007 më tepër
46 Edlira Nazmi Buzani 254, 27.08.2012 më tepër
47 Edlira Adem Hyseni 211, 04.10.2010 më tepër
48 Eftali Kole Qirjaqi 11, 11.01.2000 më tepër
49 Eldar Gjençi Kazo 256, 27.08.2012 më tepër
50 Eleda Spiro Dhima 197, 30.01.2009 më tepër
51 Eleni Leonidha Filipi 89, 07.12.2000 më tepër
52 Eleonora Piro Olli 140, 28.01.2005 TELO-Auditing shpk Po 100% më tepër
53 Elez Xheladin Lala 75, 31.01.2000 më tepër
54 Elida Milo Miti 201, 04.10.2010 më tepër
55 Elira Theodhor Qojle 304, 28.03.2014 më tepër
56 Elton Bajram Mersini 170, 21.09.2007 më tepër
57 Elton Stavri Tirana 257, 27.08.2012 më tepër
58 Elvis Trifon Ziu 258, 27.08.2012 DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K Po 51% më tepër
59 Elza Myslym Balla 91, 07.12.2000 E & B Auditing shpk Po 100% më tepër
60 Eneida Hamit Rahmani (Saliaj) 158, 19.05.2006 më tepër
41 - 60 nga 212