Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
41 - 60 nga 219
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
41 Bledar Refat Strelca 302, 28.03.2014 më tepër
42 Bledi Ylber Bezo 394, 31.05.2019 BEZO CONSULTING Sh.p.k Po 60% më tepër
43 Brisilda Dashnor Kalaja 355, 28.12.2015 më tepër
44 Brunilda Xhavit Stefa 182, 15.10.2008 më tepër
45 Bujar Pelivan Bendo 79, 12.04.2000 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k Jo 30% më tepër
46 Bujar Maliq Osmani 70, 31.01.2000 më tepër
47 Bujar Veli Rami 90, 07.12.2000 më tepër
48 Dashnor Rustem Carcani 122, 26.12.2000 ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k Po 50% më tepër
49 Dashnor Islam Memishi 129, 09.02.2001 më tepër
50 Dhimiter Jorgji Kushi 252, 27.08.2012 më tepër
51 Dhimo Vangjel Dundo 8, 11.01.2000 më tepër
52 Diana Barjam Ylli 9, 11.01.2000 MAZARS sh.p.k. (Emri i ... Jo 45% më tepër
53 Donika Pandeli Benja 253, 27.08.2012 më tepër
54 Doranin Hysen Agalliu 126, 09.02.2001 më tepër
55 Doriana Kristaq Mamillo 377, 15.02.2019 ERK AUDITING sh.p.k. Po 51% më tepër
56 Drilona Nexhip Çeçi 303, 28.03.2014 TIRANA AUDITING 3 sh.p.k. Po 70% më tepër
57 Drita Selim Bakiu 397, 31.05.2019 më tepër
58 Eda Luan Abazi 378, 15.02.2019 më tepër
59 Edi Fiqret Stafa 171, 21.09.2007 më tepër
60 Edlira Nazmi Buzani 254, 27.08.2012 më tepër
41 - 60 nga 219