Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
41 - 60 nga 210
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
41 Donika Pandeli Benja 253, 27.08.2012 më tepër
42 Doranin Hysen Agalliu 126, 09.02.2001 më tepër
43 Drilona Nexhip Çeçi 303, 28.03.2014 TIRANA AUDITING 3 sh.p.k. Po 30% më tepër
44 Edi Fiqret Stafa 171, 21.09.2007 më tepër
45 Edlira Nazmi Buzani 254, 27.08.2012 më tepër
46 Edlira Adem Hyseni 211, 04.10.2010 më tepër
47 Eftali Kole Qirjaqi 11, 11.01.2000 më tepër
48 Eldar Gjençi Kazo 256, 27.08.2012 më tepër
49 Eleda Spiro Dhima 197, 30.01.2009 më tepër
50 Eleni Leonidha Filipi 89, 07.12.2000 më tepër
51 Eleonora Piro Olli 140, 28.01.2005 TELO-Auditing shpk Po 100% më tepër
52 Elez Xheladin Lala 75, 31.01.2000 më tepër
53 Elida Milo Miti 201, 04.10.2010 më tepër
54 Elira Theodhor Qojle 304, 28.03.2014 më tepër
55 Elton Bajram Mersini 170, 21.09.2007 më tepër
56 Elton Stavri Tirana 257, 27.08.2012 më tepër
57 Elvis Trifon Ziu 258, 27.08.2012 DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K Po 51% më tepër
58 Elza Myslym Balla 91, 07.12.2000 E & B Auditing shpk Po 100% më tepër
59 Eneida Hamit Rahmani (Saliaj) 158, 19.05.2006 më tepër
60 Engjellushe Fetah Rami 259, 27.08.2012 më tepër
41 - 60 nga 210