Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
21 - 40 nga 218
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
21 Anita Shefit Pulaj 155, 19.05.2006 më tepër
22 Arber Bashkim Gjata 245, 27.08.2012 më tepër
23 Arian Jonuz Cyrbja 204, 04.10.2010 më tepër
24 Arjan Leko Dhimertika 246, 27.08.2012 më tepër
25 Arjana Xhevdet Reci 247, 27.08.2012 më tepër
26 Armand Nazmi Avdolli 298, 28.03.2014 më tepër
27 Armand Vullnet Hasko 299, 28.03.2014 më tepër
28 Armando Ylli Fehtahaj 248, 27.08.2012 më tepër
29 Arqile Vangjel Mishtaku 74, 31.01.2000 KEI-AL AUDITING sh.p.k Po 75% më tepër
30 Artan Astrit Golemi 80, 12.04.2000 UHY ELITE sh.p.k. (Emri i ... Jo 50% më tepër
31 Artan Mustafa Xhiani 50, 26.01.2000 UHY ELITE sh.p.k. (Emri i ... Po më tepër
32 Avni Ramush Tobli 375, 15.02.2019 më tepër
33 Baftjar Ramazan Ademi 173, 22.01.2008 më tepër
34 Bendis Burim Husi 368, 08.01.2019 më tepër
35 Berti Sotiraq Pashko 7, 11.01.2000 HOLLY & ENDY AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
36 Besjana Limos Doda 225, 08.11.2011 BDO Albania shpk Po 10% më tepër
37 Bledar Vero Beta 376, 15.02.2019 KPMG ALBANIA sh.p.k. Jo më tepër
38 Bledar Rasim Korkaj 249, 27.08.2012 ZLA CONSULTING sh.p.k Po 51% më tepër
39 Bledar Refat Strelca 302, 28.03.2014 më tepër
40 Brisilda Dashnor Kalaja 355, 28.12.2015 më tepër
21 - 40 nga 218