Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
21 - 40 nga 218
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
21 Anila Thanas Cunoti 179, 15.10.2008 më tepër
22 Anita Shefit Pulaj 155, 19.05.2006 më tepër
23 Arber Bashkim Gjata 245, 27.08.2012 më tepër
24 Arian Jonuz Cyrbja 204, 04.10.2010 më tepër
25 Arjan Leko Dhimertika 246, 27.08.2012 më tepër
26 Arjana Xhevdet Reci 247, 27.08.2012 më tepër
27 Arjeta Barjam Ă‡umani 82, 07.12.2000 A & B AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
28 Armand Nazmi Avdolli 298, 28.03.2014 më tepër
29 Armand Vullnet Hasko 299, 28.03.2014 më tepër
30 Armando Ylli Fehtahaj 248, 27.08.2012 më tepër
31 Arqile Vangjel Mishtaku 74, 31.01.2000 KEI-AL AUDITING sh.p.k Po 75% më tepër
32 Artan Astrit Golemi 80, 12.04.2000 UHY ELITE sh.p.k. (Emri i ... Jo 50% më tepër
33 Artan Mustafa Xhiani 50, 26.01.2000 UHY ELITE sh.p.k. (Emri i ... Po më tepër
34 Avni Ramush Tobli 375, 15.02.2019 më tepër
35 Baftjar Ramazan Ademi 173, 22.01.2008 më tepër
36 Bendis Burim Husi 368, 08.01.2019 më tepër
37 Berti Sotiraq Pashko 7, 11.01.2000 HOLLY & ENDY AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
38 Besjana Limos Doda 225, 08.11.2011 BDO Albania shpk Po 10% më tepër
39 Bledar Vero Beta 376, 15.02.2019 KPMG ALBANIA sh.p.k. Jo më tepër
40 Bledar Rasim Korkaj 249, 27.08.2012 ZLA CONSULTING sh.p.k Po 51% më tepër
21 - 40 nga 218