Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
221 - 237 nga 237
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
221 Teit Agim Gjini 68, 31.01.2000 MAZARS sh.p.k. (Emri i ... Po 50% më tepër
222 Tom Gjon Ndoci 341, 28.03.2014 më tepër
223 Valbona Musa Merko 137, 28.01.2005 më tepër
224 Valentina Haxhi Haxhi 37, 13.01.2000 IL-SA-AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
225 Vasil Kristo Xega 456, 06.02.2020 më tepër
226 Vasillaq Vangjel Larushi 293, 27.08.2012 më tepër
227 Vehibe Hamdi Shkreli 47, 18.01.2000 më tepër
228 Vera Fazlli Lala 135, 27.01.2005 VENIS Audit&Finance sh.p.k Po 75% më tepër
229 Violeta Hamdi Mulla 38, 13.01.2000 më tepër
230 Vjollca Jonuz Dervishi 39, 13.01.2000 më tepër
231 Vullnet Zaim Llane 382, 15.02.2019 GOSNISHTI AUDITORS AND ... Jo 25% më tepër
232 Vullnetare Gu├že Hoxha 153, 31.03.2006 më tepër
233 Xhevdet Feim Hyseni 295, 27.08.2012 më tepër
234 Xhuljeta Vasil Kruja 176, 22.01.2008 më tepër
235 Ylvi Gani Hana 296, 27.08.2012 më tepër
236 Zana Mehmet Rusi 52, 26.01.2000 më tepër
237 Zhuljeta Tomor Vehbiu 167, 21.09.2007 I.L.D-99 AUDIT sh.p.k. Jo më tepër
221 - 237 nga 237