Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
201 - 210 nga 210
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
201 Vera Fazlli Lala 135, 27.01.2005 VENIS Audit&Finance sh.p.k Po 75% më tepër
202 Violeta Hamdi Mulla 38, 13.01.2000 më tepër
203 Vjollca Jonuz Dervishi 39, 13.01.2000 më tepër
204 Vjollca Hamit Xhaxho 189, 29.12.2008 më tepër
205 Vullnetare Gu├že Hoxha 153, 31.03.2006 më tepër
206 Xhevdet Feim Hyseni 295, 27.08.2012 më tepër
207 Xhuljeta Vasil Kruja 176, 22.01.2008 më tepër
208 Ylvi Gani Hana 296, 27.08.2012 më tepër
209 Zana Mehmet Rusi 52, 26.01.2000 më tepër
210 Zhuljeta Tomor Vehbiu 167, 21.09.2007 I.L.D-99 AUDIT sh.p.k. Jo më tepër
201 - 210 nga 210