Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
201 - 208 nga 208
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
201 Vjollca Jonuz Dervishi 39, 13.01.2000 më tepër
202 Vjollca Hamit Xhaxho 189, 29.12.2008 më tepër
203 Vullnetare Gu├že Hoxha 153, 31.03.2006 më tepër
204 Xhevdet Feim Hyseni 295, 27.08.2012 më tepër
205 Xhuljeta Vasil Kruja 176, 22.01.2008 më tepër
206 Ylvi Gani Hana 296, 27.08.2012 më tepër
207 Zana Mehmet Rusi 52, 26.01.2000 më tepër
208 Zhuljeta Tomor Vehbiu 167, 21.09.2007 I.L.D-99 AUDIT sh.p.k. Jo më tepër
201 - 208 nga 208