Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
201 - 215 nga 215
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
201 Tom Gjon Ndoci 341, 28.03.2014 më tepër
202 Tzvetelinka Georgieva Koleva 239, 08.11.2011 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
203 Valbona Musa Merko 137, 28.01.2005 më tepër
204 Valentina Haxhi Haxhi 37, 13.01.2000 IL-SA-AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
205 Vasillaq Vangjel Larushi 293, 27.08.2012 më tepër
206 Vehibe Hamdi Shkreli 47, 18.01.2000 më tepër
207 Vera Fazlli Lala 135, 27.01.2005 VENIS Audit&Finance sh.p.k Po 75% më tepër
208 Violeta Hamdi Mulla 38, 13.01.2000 më tepër
209 Vjollca Jonuz Dervishi 39, 13.01.2000 më tepër
210 Vjollca Hamit Xhaxho 189, 29.12.2008 më tepër
211 Vullnetare Gu├že Hoxha 153, 31.03.2006 më tepër
212 Xhevdet Feim Hyseni 295, 27.08.2012 më tepër
213 Xhuljeta Vasil Kruja 176, 22.01.2008 më tepër
214 Ylvi Gani Hana 296, 27.08.2012 më tepër
215 Zhuljeta Tomor Vehbiu 167, 21.09.2007 I.L.D-99 AUDIT sh.p.k. Jo më tepër
201 - 215 nga 215