Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
201 - 209 nga 209
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
201 Violeta Hamdi Mulla 38, 13.01.2000 më tepër
202 Vjollca Jonuz Dervishi 39, 13.01.2000 më tepër
203 Vjollca Hamit Xhaxho 189, 29.12.2008 më tepër
204 Vullnetare Gu├že Hoxha 153, 31.03.2006 më tepër
205 Xhevdet Feim Hyseni 295, 27.08.2012 më tepër
206 Xhuljeta Vasil Kruja 176, 22.01.2008 më tepër
207 Ylvi Gani Hana 296, 27.08.2012 më tepër
208 Zana Mehmet Rusi 52, 26.01.2000 më tepër
209 Zhuljeta Tomor Vehbiu 167, 21.09.2007 I.L.D-99 AUDIT sh.p.k. Jo më tepër
201 - 209 nga 209