Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
201 - 216 nga 216
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
201 Theodhoraq Piro Gjosha 69, 31.01.2000 ERK AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
202 Tom Gjon Ndoci 341, 28.03.2014 më tepër
203 Tzvetelinka Georgieva Koleva 239, 08.11.2011 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
204 Valbona Musa Merko 137, 28.01.2005 më tepër
205 Valentina Haxhi Haxhi 37, 13.01.2000 IL-SA-AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
206 Vasillaq Vangjel Larushi 293, 27.08.2012 më tepër
207 Vehibe Hamdi Shkreli 47, 18.01.2000 më tepër
208 Vera Fazlli Lala 135, 27.01.2005 VENIS Audit&Finance sh.p.k Po 75% më tepër
209 Violeta Hamdi Mulla 38, 13.01.2000 më tepër
210 Vjollca Jonuz Dervishi 39, 13.01.2000 më tepër
211 Vjollca Hamit Xhaxho 189, 29.12.2008 më tepër
212 Vullnetare Gu├že Hoxha 153, 31.03.2006 më tepër
213 Xhevdet Feim Hyseni 295, 27.08.2012 më tepër
214 Xhuljeta Vasil Kruja 176, 22.01.2008 më tepër
215 Ylvi Gani Hana 296, 27.08.2012 më tepër
216 Zhuljeta Tomor Vehbiu 167, 21.09.2007 I.L.D-99 AUDIT sh.p.k. Jo më tepër
201 - 216 nga 216