Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
181 - 200 nga 208
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
181 Sanie Faslli Tafa 34, 13.01.2000 A.S.I.E. sh.p.k. Po 100% më tepër
182 Sherife Seit Hoxha 338, 28.03.2014 më tepër
183 Shkelzen Zenun Margjeka 178, 15.10.2008 ACA Margjeka sh.p.k. Po 75% më tepër
184 Shpresa Dem Brecani 143, 29.06.2005 më tepër
185 Silvana Gaqo Cifligari 290, 27.08.2012 më tepër
186 Silvana Vasil Gjikdhima 162, 25.01.2007 më tepër
187 Sokol Andrea Toska 149, 31.03.2006 më tepër
188 Stoli Shaban Laze 36, 13.01.2000 S & E LAZE AUDIT sh.p.k Po 100% më tepër
189 Tatjana Gaqo Filto 67, 31.01.2000 FILTO AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
190 Taulant Shaban Asllani 339, 28.03.2014 Tirana Financial Auditors ... Po 51% më tepër
191 Teit Agim Gjini 68, 31.01.2000 MAZARS sh.p.k. (Emri i ... Po 50% më tepër
192 Teki Bajram Flamuri 106, 21.12.2000 më tepër
193 Tom Gjon Ndoci 341, 28.03.2014 më tepër
194 Tzvetelinka Georgieva Koleva 239, 08.11.2011 KPMG ALBANIA sh.p.k. Po më tepër
195 Valbona Musa Merko 137, 28.01.2005 më tepër
196 Valentina Haxhi Haxhi 37, 13.01.2000 IL-SA-AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
197 Vasillaq Vangjel Larushi 293, 27.08.2012 më tepër
198 Vehibe Hamdi Shkreli 47, 18.01.2000 më tepër
199 Vera Fazlli Lala 135, 27.01.2005 VENIS Audit&Finance sh.p.k Po 75% më tepër
200 Violeta Hamdi Mulla 38, 13.01.2000 më tepër
181 - 200 nga 208