Rregjistri Publik i IEKA
 
Filtro të dhënat
Emër: 
 
Mbiemër: 
 
Viti i lindjes: 
Vendlindja: 
 
Adresa: 
Shoqëria: 
Lista e Audituesve Ligjor
181 - 200 nga 219
Nr. Emër Atësi Mbiemër Rregjistrimi i parë (Nr., Datë) Shoqëri auditimi Administrator Ortak
181 Rajmonda Spiro Reveli 286, 27.08.2012 më tepër
182 Ramazan Tefik Ademi 139, 28.01.2005 A&E AUDITING shpk Po 70% më tepër
183 Remzi Islam Sulo 87, 07.12.2000 STUDIO IRS, FINANCE & AUDITIM ... Po 100% më tepër
184 Rezar Selahedin Llukacej 202, 04.10.2010 Net-SFS Kreston shpk (Emri i ... Po 100% më tepër
185 Rezarta Maksim Kocollari 219, 04.10.2010 më tepër
186 Rovena Agim Agolli 426, 31.05.2019 GoldsMath sh.p.k. (Emri i ... Po 49% më tepër
187 Rrezarta Pëllumb Qerimi 427, 31.05.2019 R-Auditing sh.p.k. Po 100% më tepër
188 Rruzhdi Enver Shkullaku 209, 04.10.2010 më tepër
189 Rudina Qemal Myrto 365, 28.12.2015 më tepër
190 Rudmira Muhamet Seferi 288, 27.08.2012 më tepër
191 Sabina Razip Shytaj 200, 04.10.2010 më tepër
192 Saimir Sabri Zalla 237, 08.11.2011 më tepër
193 Sanie Faslli Tafa 34, 13.01.2000 GoldsMath sh.p.k. (Emri i ... Po 51% më tepër
194 Sherife Seit Hoxha 338, 28.03.2014 më tepër
195 Shkelzen Zenun Margjeka 178, 15.10.2008 ACA Margjeka sh.p.k. Po 75% më tepër
196 Shpresa Dem Brecani 143, 29.06.2005 më tepër
197 Silvana Gaqo Cifligari 290, 27.08.2012 më tepër
198 Silvana Vasil Gjikdhima 162, 25.01.2007 më tepër
199 Sokol Andrea Toska 149, 31.03.2006 më tepër
200 Sose Lamçe Shqiponja 381, 15.02.2019 GMK AUDITING sh.p.k. Po 100% më tepër
181 - 200 nga 219