Rregjistri Publik i IEKA
 
Irena Jahja Pulo
NIPT:
Vendlindje: Tirane
Ditelindje: 27.04.1963
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
20, 12.01.2000
Adresa: Rr. Emin Duraku, Pallati Binjaket Nr. 1, Hyrja Nr.5, Kati 2, Tirane
Mobil: 0684038758
irena.pulo@mazars.al
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
MAZARS sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë GJINI CONSULTING sh.p.k. - ndryshuar ne vitin 2015) , Ortak - 5%
AR, 453, 20.02.2015

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: