Rregjistri Publik i IEKA
 
Ali Xhaferr Pisha
NIPT: L12506207O
Vendlindje: Elbasan
Ditelindje: 10.03.1961
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
242, 27.08.2012
Adresa: Mengel, Rruga Elbasan-Librazhd km-1, zona kadastrale nr.2654, pasuria nr.7/1, kati 1, pranë karburant Besmiri, Elbasan
Mobil: 0692055137
pishaali@yahoo.it
alipisha2016@gmail.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 67, 28.08.2012, Regjistrim