Rregjistri Publik i IEKA
 
Hysen Ali Cela
NIPT:
Vendlindje: Skrapar
Ditelindje: 28.12.1959
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
214, 04.10.2010
Adresa: Rr. Brigada 8, Pallati 8/1, Ap. 14, Tirane
Tel: 042258245
Mobil: 0682026191
hysen.cela@crowe.al
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Crowe AL sh.p.k (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë AI & EI AUDITORS sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2012, emri i shoqërisë nH EuroConsult sh.p.k ndryshuar në vitin 2017) , Administrator , Ortak - 20%
AR, 43, 20.04.2012

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 43, 20.04.2012, Regjistrim