Rregjistri Publik i EKR
 
Ajeta Ahmet Çaça
NIPT:
Vendlindje: Kruje
Ditelindje: 05.04.1966
Rregjistrimi i parë EKR
(Nr., Datë):
6, 11.01.2000
Adresa: Rruga e Kavajes, Ndertesa 126, Hyrja 20, Kodi Postar 1023, Ap. 27, njesia Bashkiake Nr 7, Tirane
Mobil: 0682023541
Tel: 042250764
ajetashkembi@yahoo.com
Rregjistrimet si EKR në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
A&Y Auditing shpk , Administrator , Ortak - 90%
AR, 223, 12.04.2011

Rregjistrimet si EKR në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të ekspertit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: