Rregjistri Publik i EKR
 
Aida Bejo Maloku
NIPT: K32612411T
Vendlindje: Fier
Ditelindje: 17.05.1968
Rregjistrimi i parë EKR
(Nr., Datë):
55, 31.01.2000
Adresa: L.8 Shkurti, Rr. Mujo Ulqinaku Pall. 18/1, Fier
Tel: 03424369
Mobil: 0692063464
malokuaida@yahoo.com
Rregjistrimet si EKR në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si EKR në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të ekspertit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: