Rregjistri Publik i IEKA
 
Elena Kostandin Gramozi
NIPT:
Vendlindje: Sarande
Ditelindje: 15.11.1986
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
383, 25.03.2019
Adresa: Rruga Aleksander Moisiu 1001, Tirane
advisorssao@gmail.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Sao Advisors shpk , Administrator , Ortak - 100%
KR, 589, 25.03.2019

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 589, 25.03.2019, Regjistrim