Rregjistri Publik i IEKA
 
Alba Spartak Paparisto
NIPT:
Vendlindje: Tirane
Ditelindje: 17.04.1981
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
371, 15.02.2019
Adresa: Blvd. Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 13-te, Ap.1 - AP.4, Tirane
Mobil: 0697044944
apaparisto@kpmg.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
KPMG ALBANIA sh.p.k. , Administrator
KR, 556, 15.02.2019

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 556, 15.02.2019, Regjistrim