Rregjistri Publik i IEKA
 
Albana Ethem Shahu
NIPT:
Vendlindje: Librazhd
Ditelindje: 22.10.1983
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
241, 27.08.2012
Adresa: Njesia Bashkiake nr.2, rruga e Elbasanit, pallati nr.1, kati 2, poshte Fakultetit Gjeologji-Miniera, Tirane
Mobil: 0682074138
ashahu@deloittece.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K , Administrator
KR, 541, 24.08.2018

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 58, 27.08.2012, Regjistrim
AR, 9, 12.04.2013, Pezullim
KR, 540, 24.08.2018, Riregjistrim