Rregjistri Publik i IEKA
 
Enida Kujtim Cara
NIPT:
Vendlindje: Tirane
Ditelindje: 14.05.1985
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
308, 28.03.2014
Adresa: Rr. Ilo Mitke Qafezezi, Vila 1, Tirane
Mobil: 0696062516
ecara@deloittece.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K , Administrator , Ortak - 51%
KR, 517, 02.03.2018

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 456, 27.03.2015, Regjistrim
AR, 504, 30.01.2017, Pezullim
KR, 516, 02.03.2018, Riregjistrim