Rregjistri Publik i IEKA
 
Bujar Pelivan Bendo
NIPT: L51321030P
Vendlindje: Lushnje
Ditelindje: 02.07.1966
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
79, 12.04.2000
Adresa: Rr. Perlat Rexhepi, Pall. nr.2, kati 2, ap24, kutia postare 1001, Tirane
Mobil: 0692090030
bujarbendo@gmail.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: KR, 138, 22.01.2008, Pezullim
EKR Shoqeria AAP, 155, 29.12.2008, Riregjistrim
Person Fizik , 451, 20.02.2015, Riregjistrim