Rregjistri Publik i IEKA
 
Erida Xhafer Belulaj
NIPT:
Vendlindje: Berat
Ditelindje: 26.05.1985
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
358, 28.12.2015
Adresa: Njesia Bashkiake nr.5, rruga Brigada VIII, pallati 16, kati 5, kodi postar 1019, Tirane
Mobil: 0697481566
erida.belulaj@mbconsulting.al
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
MB CONSULTING SHPK , Administrator , Ortak - 51%
AR, 492, 10.06.2016

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 491, 10.06.2016, Regjistrim