Rregjistri Publik i IEKA
 
Ilir Namik Daiu
NIPT: L01923003S
Vendlindje: Elbasan
Ditelindje: 26.03.1977
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
361, 28.12.2015
Adresa: Bulevardi Gjergj Fishta, Rruga Nikolla Jorgo, Kulla 8, Hyrja 1, Ap 10, Tirane
Mobil: 0692073030
Mobil: 0694098673
ilir.daiu@dk-audit.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
DK AUDIT sh.p.k. , Administrator , Ortak - 75%
AR, 499, 13.10.2016

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 478, 22.02.2016, Regjistrim