Rregjistri Publik i IEKA
 
Lisjana Lavdimir Fusha
NIPT:
Vendlindje: Skrapar
Ditelindje: 22.02.1987
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
326, 28.03.2014
Adresa: Pallati Titan Construction, prane Drejtorise se Policise, Tirane
Mobil: 0694011022
lisjana.fusha@albbbauditing.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
ALB BB AUDITING sh.p.k
A.R., 465, 31.07.2015

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 465, 31.07.2015, Regjistrim