Rregjistri Publik i IEKA
 
Sherife Seit Hoxha
NIPT: K71906025P
Vendlindje: Librazhd
Ditelindje: 14.11.1966
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
338, 28.03.2014
Adresa: Rruga Islam Alla, Pallat i Firmes Unicon, Kati I-re, Tirane
Mobil: 0672609703
hoxha_sherife@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 458, 27.03.2015, Regjistrim