Rregjistri Publik i IEKA
 
Taulant Shaban Asllani
NIPT:
Vendlindje: Elbasan
Ditelindje: 10.04.1980
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
339, 28.03.2014
Adresa: Rr. Androkli Kostallari, Nd.11, H.1, Ap.9, Njesia Bashkiake nr. 9, Kodi Postar 1016, Tirane
Mobil: 0699444920
tasllani@gmail.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Tirana Financial Auditors Sh.p.k , Administrator , Ortak - 51%
AR, 449, 20.02.2015

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 449, 20.02.2015, Regjistrim