Rregjistri Publik i IEKA
 
Eglis Dijon Flaga
NIPT: L03402202V
Vendlindje: Korce
Ditelindje: 06.12.1977
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
255, 27.08.2012
Adresa: Rr. Petro Nini Luarasi, Pall. 52/1, shk.1, kati III, Ap.9, Tirane
Mobil: 0692036404
info@flagaccounting.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 477, 20.02.2015, Regjistrim
KR, 514, 02.03.2018, Pezullim
KR, 539, 24.08.2018, Riregjistrim