Rregjistri Publik i IEKA
 
Heris Eduard Jani
NIPT:
Vendlindje: Tirane
Ditelindje: 11.07.1975
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
230, 08.11.2011
Adresa: Blvd.Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, kati 13, Ap. A1-A4, Tirane
Tel: 042274524
hjani@kpmg.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
KPMG ALBANIA sh.p.k. , Administrator
AR, 419, 30.06.2014

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 419, 30.06.2014, Riregjistrim