Rregjistri Publik i IEKA
 
Nadire Qazim Bezo
NIPT:
Vendlindje: Kruje
Ditelindje: 20.12.1954
Rregjistrimi i parë AL
(Nr., Datë):
221, 04.10.2010
Adresa: Rr. Don Bosko, Pallati Meldi shpk, Ap. nr 8, Tirane
Mobil: 0692215676
Tel: 042403616
nllaha@yahoo.com
Rregjistrimet si Auditues Ligjor në shoqëri auditimi
Shoqëria
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
BEZO CONSULTING Sh.p.k , Administrator , Ortak - 60%
AR, 436, 14.11.2014

Rregjistrimet si Auditues Ligjor në vende të tjera
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit:
Masat disiplinore
Masa:
Pezullimet (tërheqjet) e mëparshme dhe riregjistrime të Audituesit
A.R., Nr., data e vendimit të regjistrimit: AR, 389, 29.03.2014, Regjistrim